När ni väljer att bo på Köpingbadens Camping så gäller dessa ordnings- och trivselregler.
Vi har en rekommenderad åldersgräns på 20 år.  Detta gäller dock ej familjer med minderåriga barn.

Biltrafik och tider

Med hänsyn för trivseln för alla campinggäster skall tystnad råda mellan 23.00-06.00. Motortrafik på campingområdet ska undvikas mellan 22.00-06.00. Då det är många barn rör sig i området gäller fartbegränsning till 20 km/tim. Tomgångskörning skall undvikas. Under högsäsong har vi avgiftsbelagd parkering mellan 09.00-24.00 där besökare till er kan parkera. In-checkning sker efter kl 13.00 för camping och efter kl 15.00 för stugor. Utcheckning innan klockan 12.00. Under högsäsong 22/6-6/8 har receptionen öppet mellan 08.00-22.00. Övriga tider anges öppettiderna på vår webbplats och som anslag vid receptionen. Där finns även numret till vår jourtelefon som ni kan nå personal om ni skulle komma annan tid. Kontakta alltid personal vid ankomst då vi har särskilda bestämmelser hur vagnen skall stå och ur brandsynpunkt särskilda avståndsbestämmelser. Följer ni inte bestämmelserna så kan ni riskera att behöva flytta vagnen vid inspektion.

Gemensamma lokaler

Visa andra gäster hänsyn och städa upp efter dig. I de gemensamma lokalerna skall inga egna tillhörigheter lämnas kvar såsom kokkärl, tvätt eller kroppsvårdsprodukter. Privata tillhörigheter som lämnats kvar eller glömts, tas tillvara av personal. Dessa föremål lämnas tillbaka mot beskrivning i receptionen. Tänk på miljön och slösa inte i onödan med vatten och el. Naturligtvis är rökning förbjuden och husdjur är med hänsyn till allergiker ej välkomna i gemensamma lokaler. Mat som lämnas i kylar och frysar skall märkas med namn och platsnummer, all mat som ej är uppmärkt slängs varje dag av städpersonalen.

Campingtomten

Ur brandsynpunkt rekommenderar vi alla våra gäster att hålla 2 meter till tomtgräns. Till närmsta ekipage skall det vara 4 meter. Campinggästen ansvarar för all säkerhet på tomten. Detta innefattar bland annat årlig kontroll av er gasanläggning och brandsläckare. Alla elinstallationer i vagn och förtält skall vara utförda av behörig elektriker. Campinggästen ansvarar för skötsel av den egna tomten. Tänk på att inte lämna kvar föremål i gräset såsom bollar leksaker eller dylikt utanför tomten. Köpingbadens camping ansvarar inte för föremål som hamnar under gräsklippare eller blir stulna. Miljöstation finns i anslutning till servicehus. Gästen ombeds att vara noga med att stänga kranar efter användning samt att inte slösa med vatten i onödan. Tvätt av bil, husvagn eller husbil får av miljöskäl ej förekomma. Endast en bil/fordon per campingplats är tillåtet. Lämna tomten sådan som du själv önskar finna den.

Stöld och skadegörelse

Köpingbadens camping frånsäger sig allt ansvar för stölder. Om någon blir påkommen med att vandalisera, stjäla, tillfoga personskada  eller uppträda stökigt och högljutt efter 23.00  eller på annat sätt göra negativ åverkan på campinganläggningen förbehåller sig Köpingbadens camping rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag för inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst samt dennes ressällskap. I dessa fall sker även polisanmälan och naturligtvis är denna gäst och dennes ressällskap ej välkomna åter.

Hundar

Hundar är hjärtligt välkomna till oss men vi ber er visa hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad, och plocka upp efter din hund. Behållare för hundavfallspåsar finns utplacerade på området. Särskilt hundbad finns längst norrut på stranden, förbi Klinta camping, platsen är skyltad. Hundar får inte heller vistas i våra servicehus med hänsyn till allergiker. Tänk också på solen och värmen och lämna inte hunden i bilen eller i en varm husvagn.

Rökning, skjutvapen och bollspel

Rökare ombeds att visa hänsyn mot övriga gäster. Tänk på att fimpar kan vara både ytterst skadliga för små barn och vara en brandfara, så plocka upp dina fimpar. Rökning i offentliga byggnader såsom servicehus är enligt svensk lag förbjudet. Utanför varje ingång till servicebyggnaden finns askkoppar. Alla typer av skjutvapen, liksom fyrverkeri och pilbågar är strängt förbjudna. Bollspel hänvisas till särskilda platser vid aktivitetsområdet.

Grillar

Hos oss är det inte tillåtet att använda engångsgrillar på grund av brandrisken men vi har dock ett stort antal grillar för utlåning. Dessa är placerade vid miljöstationen som ligger intill servicehusen. Ni tillhandahåller med egen kol och tändvätska. Efter användandet så tömmer ni kolet i speciella kärl vid sopstationen och rengör grillen.

Regelgodkännande

Köpingbadens camping förbehåller sig rätten att omedelbart avhysa gäster som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som gäller på campingområdet. I samband med incheckning har gästen bekräftat att man godkänt ovanstående regelverk och förbundit sig att rätta sig efter densamma.
Hoppas att ni får en trevlig vistelse hos oss på Köpingbadens camping!